Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 22/2024 αγωγή διόρθωσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο της Ευαγγελίας Χαλικιά το γένος Δημητρίου Σκιαδά η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: