Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για κατ’ εξαίρεση χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και δη των από 13.12.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 63/2023) και 20.12.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 66/2023) αγωγών της Α.Τ. ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: