Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας εναντίον της από 12-12-2023 και αριθμό 56/2023 αγωγής του ΄Ελντισον Κούλα που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: