Απόφαση Δ.Ε. ορισμού της συμβολαιογράφου Λευκάδας Μαρίας Γουρζή για σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου δυνάμει του άρθρου 568 παρ.2 του Κωδ. Πολ. Δ με εντολή του Δημάρχου Λευκάδας Ξενοφώντος Βεργίνη, στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη προς παράσταση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Α1 Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου και απόκρουσης της αριθ’2159/2022 αίτησης περί αναίρεσης της αριθ’ 47/2020 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας με την επωνυμία Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, στην συνεδρίαση στις 15-4-2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη συνεδρίαση αυτού

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: