Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης σύναψης σύμβασης με οικονομικό φορέα για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και διάθεσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: