Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-βελτίωση δημοτικής οδού στην Κοινότητα Κατούνας».

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: