Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 128/Α/05-03-2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: