Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων».

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: