Απόφαση Δ.Ε. περί απαλλαγής υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής.

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: