Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση της αρ. 3/2024 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 2oυ εξαμήνου 2023 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: