Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 29 Mαρτίου 2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ89/21/07/2021 αίτησης ακύρωσης της Aγγελικής Γλένη, συζ. Αντωνίου Λάζαρη, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων στην σύνθεση του οποίου συμμετέχει αρμοδίως και νομίμως, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: