Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος ΑΠΕ) του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & της 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: