Απόφαση Δ.E. για για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 26η.06.2024 με σκοπό την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου στη θέση Αι Σώστης οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: