Απόφαση Δ.E. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 26η.06.2024 με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης - χώρος στάθμευσης οχημάτων στη θέση Πόρτο Κατσίκι Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: