Απόφαση Δ.Ε. για τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» αρχικού προϋπολογισμού 372.000,00 € στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σύμφωνα με την αριθμ. ΑΤ05 πρόσκληση (αριθμ πρωτ. 22536/08-12-2020 ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: