Απόφαση Δ.Ε. για τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 3.404.524,00 € στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» σύμφωνα με την αριθμ. ΑΤ05 πρόσκληση (αριθμ πρωτ.14575/24-7-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: