Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης ή μη, άδειας εγκατάστασης υπογείων καλωδίων μέσης τάσης ΔΕΗ από υποσταθμό ΔΕΗ Πλατυστόμων έως Περιγιάλι για την ηλεκτροδότηση των νήσων Σπάρτης και Σκορπιού.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: