Απόφαση Δ.Ε. συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή μίσθωση ή αγορά ή εκποίηση πραγμάτων των Δήμων ακινήτων ή κινητών.

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: