Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ης παράτασης χρόνου εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», ανάδοχος: ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: