Απόφαση Δ.Σ. για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», ανάδοχος: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: