Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: