Απόφαση Δ.Σ. κατάθεσης αίτησης εξαίρεσης από την κατάργηση κοινωφελών επιχειρήσεων (άρθρο 29 του ν. 5056/23), και διατήρηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία υποβάλλεται και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. της οποίας η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση (παρ.1 άρθρο 52 του ν. 5056/2023)

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: