Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 4/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά στην παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται σε ακίνητα της κοινότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, στον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: