Απόφαση Δ.Σ. για δημοπράτηση τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω λήξης του μισθώματος μετά την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 88/2023 απόφασης Δ.Σ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: