ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ" αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: