Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: