Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας για τοποθέτηση σωληνωτού αγωγού Φ60 στο δυτικό όριο της ιδιοκτησίας σε επαφή με δημοτική οδό ύστερα από αίτηση του κ. Αγάπιου Κωνσταντινίδη.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: