Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης μετά από εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 στη θέση Μαδουρα Δριβα κοινότητας Βασιλικής Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: