Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του υπ΄ αριθ. ΚΗΗ 1565 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: