Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού βάσει Προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67».

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: