Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 (σχετ. η υπ΄αριθ. 690/2022 αποφ. Ο.Ε.).

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: