Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2022 γνωμοδότησης Ε.Π.Ζ. που αφορά σε αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: