Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 132/2023 απόφασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: