Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: