Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: