Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2024

Αριθμός Απόφασης:

89

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: