Απόφαση Δ.Σ. περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» σε ορκωτούς λογιστές.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: