Απόφαση Δ.Σ. ορισμού αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: