Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας», για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: