Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.690.000,00€ με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 191686.

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: