Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) έως 29/06/2024.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: