«3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2022».

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: