«Τροποποίηση προγράμματος δράσεων Τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας 2022 (αρ.20/2022 απόφαση Δ.Σ. ΑΔΑ: ΩΑ93ΩΛΙ-ΧΔ9)».

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Συννημένα: