Απόφαση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: