Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι, (Ιστορικός Τόπος) επί της δημοτικής οδού Ι. Βαλαωρίτου, ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ, σε συμμόρφωση (δικαστικής απόφασης) της αριθ. Α81/2021 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: