Απόφαση Ο.Ε. αφενός για παράσταση και εκπροσώπηση αφετέρου νομιμοποίηση της κατ’ ακολουθίαν Α422/2017 προδικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών που αφορά στην αριθ’4/2009 προσφυγή του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στην συνεδρίαση στις 22-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας καθολικού κληροδόχου του Νομάρχη Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

316

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: