Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ.100/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Θ. Δ. κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κ.λ.π. για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: