Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά των αριθ: Α88/2022, Α86/2022 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ελληνικού Δημοσίου, Λιμενάρχη Λευκάδας κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

317

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: