Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής χρηματοδότησης της 1ης τροποποίησης της πράξης με τίτλο "Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Αριθμός Απόφασης:

502

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: