Υποβολή έκθεση εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

503

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: